XEKO

CMD Finans – Transportbranschens ekonomisystem

Information är en av de viktigaste resurserna för ett företag. Rutinerna i CMD Finans tillgodoser olika personalkategoriers högt ställda krav på aktualitet, tillgänglighet och användarvänlighet.

Aktualitet erhålls genom snabb och enkel inmatning av information. Tillgänglighet uppnås genom att alla rutiners register är åtkomliga via skärm för frågor eller rapportuttag. Stor ansträngning har lagt ned på att i alla delar göra systemet användarvänligt, d.v.s. lättskött.

CMD Finans består av olika moduler där man själv bestämmer vilka som skall aktiveras. De vanligaste är Kundreskontra, Leverantörsreskontra och Redovisning. Även Projektredovisning, Inventarieredovisning och Koncernredovisning finns att tillgå.

CMD Finans är utvecklat och vidareutvecklat av ekonomer som arbetar och har arbetat (i många år) i transportbranschen och har därför ett antal anpassningar som adresserar branschens speciella behov. Exempel på detta är:
– Fullständig valutahantering på både kund- och leverantörfakturanivå samt bankkonton mm
– Periodisering av både kund- och leverantörsfakturor efter lägenhetsdatum
– Korrekt momsrapportering där hänsyn tas till 3:e landstrafiker mm
– Integrering mot CMD:s alla transportadministrativa system
– Saldobaserad ut- och/eller inbetalning per visst datum
– Redovisningsmodulen hanterar Huvudkonto, KST/Trafik, Kostnadsbärare och Projekt

CMD Finans vokabulär är användarens och skärmarbetet (inregistreringar, frågor etc) sker via fullskärmsmenyer. Inregistrerade grunddata kontrolleras omedelbart och eventuella avvikelser signaleras.

CMD Finans är konstruerad för enkel och rationell inmatning av grunddata. Datalagring sker i s.k. indexerade filer, vilket garanterar resursbesparande uppdatering och åtkomst. Uttag av information sker antingen till skärm (s.k. realtidsfrågor), för utskrift eller via integrering till exempelvis Excel.