WEBtrack

Plattformsoberoende kvalitetssystem med track&trace

WEBtrack är ett unikt webbaserat kvalitets- och track&trace-system som fungerar tillsammans med alla typer av transportsystem. WEBtrack ger dig konkurrensfördelar och möjlighet att med en minimal investering ta upp kampen med de stora i branschen.
Internt registrerar kvalitetssystemet alla händelser och du kan enkelt få olika typer av statusrapporter. Externt kan dina kunder lätt söka efter information via Internet utan krångliga fraktsedelsnummer.

En kombination som skapar nya möjligheter

Ett kvalitetssystem skall vara så lätthanterligt att det kan användas dagligen av alla medarbetare. Samma sak gäller track&trace, dina kunder skall inte behöva hålla reda på fraktsedelsnummer eller andra jobbiga sifferkombinationer. De skall kunna söka på en mängd variabler och lätt kunna hitta sitt gods var de än befinner sig. Vi såg möjligheten att bygga in båda funktionerna i ett och samma system.
Med WEBtrack får du både enkelheten och kvalitetskontrollen till en kostnad som gör de stora i branschen gröna av avund.

Så här går det till

Någon på företaget genererar en händelse (exempelvis en fraktsedelsutskrift) i transportsystemet.
Händelsen registreras i kvalitetssystemet och läggs i en databas. Ur denna kan du sedan när du vill ta ut statusrapporter på varje enskilt uppdrag.
Kvalitetssytemet skickar också den registrerade händelsen via ett filter vidare ut mot Internet. Filtret ser till att rätt uppgifter kommer upp på websidan och att intern information stannar inom företaget.
Din kund kan nu via sin webläsare söka efter sitt gods på din websida. Till websidan finns en sökmotor kopplad där kunden kan söka på exempelvis mottagningsort, fraktens innehåll, antal kubikmeter etc.

Marknadens mest omfattande kvalitetssystem

WEBtrack innehåller ett unikt kvalitetssystem som är en av de mest omfattande som finns på marknaden. Systemet loggar alla händelser och du kan själv bestämma hur kundprofilen skall se ut. Exempel på händelser är faktura, kredit, ankomst till terminal, omlastning etc.
Kundprofilen kan läggas upp helt individuellt där du bestämmer vilka händelser du vill rapportera till kunden. Obligatoriska händelser kan läggas in och du kan ta ut olika rapporter.

WEBtracks track&trace-modul håller kontroll på godset

Track&trace-modulen skapar HTML-dokument i ett bibliotek, exempelvis specifikt per kund, per mottagare eller någon annan part. Ett exempel på detta är om din kund vill att en viss mottagare bara skall kunna söka efter gods som är avsett för just honom eller henne och inte i hela systemet.
HTML-dokumentet skapas varje gång något händer. Detta till skillnad från de flesta track&tracesystem för Internet där dokumenten skapas först efter att man frågat systemet. På så sätt blir WEBtrack oerhört mycket snabbare.