WEBagent

Webbaserat bokningssystem för agenter

WEBagent är ett webbaserat bokningssystem för säker och praktisk hantering av dina agenters transporter. Systemet erbjuder en kontroll och säkerhet som bara de största i branschen kan uppvisa.
WEBagent genererar ett Edifact-meddelande av dina agenters bokningar som du direkt kan läsa in i ditt eget system. Agenten kan också samordna flera bokningar till ett optimalt leveransflöde med hänsyn till vikt, volym, tider, etc.

WEBagent gör livet lättare och säkrare – för dig och din agent

Att bygga bokningssystem har hittills varit krångligt och dyrt och därmed förbehållet de stora aktörerna i branschen. Med WEBagent tar du steget upp i samma nivå, samtidigt som dina agenter får det lättare och billigare att göra affärer med dig.
WEBagent är ett programpaket, anpassat för säker bokning av dina agenters transporter, utan krav på EDI-koppling mellan er. Bokning med WEBagent säkerställer att all nödvändig information finns med från början, utan manuella rutiner hos dig. Vad det innebär i besparingar kan du säkert snabbt räkna ut.

Säker, kostnadseffektiv samordning

WEBagent är webbaserat och en bokning genererar ett Edifact-meddelande som läses in direkt i ditt befintliga system. WEBagent kan hantera flera hundra agenters flöden. Det är oavhängigt hårdvara och operativsystem – UNIX, PC eller Mac. Använder din agent WEBbook för sina kunders bokningar får de i sin tur tillgång till en professionell och säker rutin – väl jämförbar med de största i branschen.

Enkel, snabb och säker bokning för dina agenter

1 . En bokningsbild skapas där din agent fyller i sin transportinstruktion. Bokningen sänds när den är komplett eller i flera steg alltefter nödvändig information blir tillgänglig.

2. Det skapas en bokningsdatabas som uppdateras automatiskt och som agenten själv kan underhålla. Ett aviserings-e-mail med information om transporten kan skickas som kvittens, till kunden eller annan intressent.

3. WEBagent skapar automatiskt ett Edifact-meddelande som kan läsas in i transportsystemet.