System

Vi vet att du som arbetar inom transportbranschen har behov av programvaror med specifika funktioner. Därför har vi sedan många år utvecklat ett antal IT-system anpassade till dina förhållanden. 

Våra transportsystem för linjemäkleri, flyg-, land- och sjöspedition kompletterar vi med datorer och skrivare från några av världens ledande hårdvaruleverantörer.