TERM

Terminalsystem för lager och distribution

TERM är ett programsystem för terminaler och lagerhotell. TERM innehåller alla de moduler som normalt krävs för att sköta den operativa verksamheten i en terminal. TERM kan levereras som separat produkt eller som tillägg till våra speditionssystem. TERM är utvecklat i Sverige i samarbete mellan Conmel Data AB och svenska terminaloperatörer.

TERM systemet börjar i offertmodulen, det är här som försäljningsavdelningen förser programmet med grunduppgifter samt underhåller all prisinformation – intäkter och kostnader. Utskrift av offert kan ske på flera olika sätt, antingen en och en eller flera samtidigt. Varje offert lagras tillsammans med kundidentifikation samt ansvarig säljare, detta möjliggör uppföljning av både kund samt försäljningspersonal och deras aktiviteter. Prisinformation följer programmet från bokning via fraktsättning, debitering fram till statistik.

TERM består av två olika delsystem; uppdragskontroll samt terminalkontroll. Den första modulen används för att producera skeppningsdokument samt fakturering. Den andra modulen används för att hantera ankommande eller avgående gods från terminalen.

Operationellt börjar TERM i uppdragsmodulen. Här registreras information om sändningen. När detta är gjort så kan du uppdatera terminalmodulen med en ny inleverans av gods.

Bokning kan göras på tre olika sätt – manuellt, genom EDI eller via webben. När en bokning tas emot i TERM följer prisinformationen med från offerten. Detta innebär att du alltid får en ifylld debiteringsbild. Bokningsbekräftelse kan skrivas ut, faxas eller skickas genom e-mail till din kund.

I mottagningsbilden kan upp till 100 delleveranser per bokning accepteras vilket ger din kund frihet att leverera gods när det bäst passar honom. TERM skriver ut ett mottagningssedel samt streckkodad etikett för varje mottagen delleverans.

TERM upprättar ett artikelregister per kund och artikel. Detta underlättar in- och utleveranser samt registrering av ordrar.

Ett omfattande transaktionsloggningssystem upprättar rapporter över hela lagerhanteringen tillika status över artiklarna. Inrikes fraktsedel samt lastningslista kollas genom streckkodsskanning för att säkerställa att alla leveranser är lastade korrekt. Efter lastning kontrolleras att alla bokningar är uppdaterade med korrekt lägenhet, datum samt huvuduppdrag.

TERM hanterar fakturor, kreditnotor samt samlingsfakturor i debiteringsbilden. Flera olika valutor kan hanteras i en faktura/kreditnota.

Resultat och statistik upprättas samt presenteras på varierande sätt och på alla affärsnivåer.

TERM’s inbyggda kvalitetssystem visar alla gjorda transaktioner per uppdrag, vilket ger dig kontroll samt fingertoppskänsla över dina affärshändelser. Kvalitetssystemet tillhandahåller även kontroll av agents POD-rapporteringsnivå.