RULLE

Speditionssystem för landsvägstrafik

RULLE är ett speditionssystem för landsvägstrafik och omfattar både utrikes-, inrikes- och containertrafik. RULLE innehåller alla de moduler som krävs för att sköta administrationen i ett normalt speditionsföretag. Systemet är helt och hållet utvecklat i Sverige i samarbete mellan Conmel Data AB samt svenska speditörer.

RULLE systemet börjar i försäljningsmodulen. Det är här som försäljningspersonalen underhåller all kundinformation, kontakter, routingordrar, besökshistorik etc. Den här modulen innehåller även ett kraftfullt kalkyleringsprogram. Kalkyleringen fungerar som brygga mellan offert- och prissystemet. Utskrift av offert kan göras på olika sätt antingen en och en eller flera samtidigt. Varje offert lagras tillsammans med kundidentifikation samt ansvarig säljare, detta möjliggör uppföljning av både kund samt försäljningspersonal och deras aktiviteter. Prisinformation följer programmet från bokning via fraktsättning, debitering fram till statistik.

Hämtningsbilden klarar att acceptera upp till 100 inleveranser per bokning som ger din kund frihet att leverera last när det passar honom bäst. RULLE skriver ut, faxar eller e-mailar ett mottagningssedel för varje mottagen inleverans.

Ett av de mest omfattande lastningssystemen på marknaden används av RULLE. Fraktsatt last presenteras med destination, avlämning samt CFS. Destinationen kan vara slutlig destination, omlastningshamn, eller en hub. RULLE kan hantera upp till 12 olika lastningsenheter på samma gång. Både last- och lossningslista är tillgänglig i RULLE.

Nästa steg är att säkerställa att din bokningsinformation är komplett så att fraktsedel eller ankomstavisering kan produceras.

RULLE hanterar fakturering, kreditnotor samt samlingsfakturor i debiteringsbilden. Flera olika valutor kan hanteras i en faktura/kreditnota.

Resultat och statistik upprättas samt presenteras på varierande sätt och på alla affärsnivåer.

RULLE:s inbyggda kvalitetssystem visar alla gjorda transaktioner, vilket ger dig kontroll samt fingertoppskänsla över dina affärshändelser. Kvalitetssystemet tillhandahåller även kontroll av agents POD-rapporteringsnivå.