Info

Vår målsättning är att förbli den IT-Partner som är bäst insatt i dina behov som transportör.

Conmel Data AB har sina rötter i transport- och logistikbranschen och vi inledde verksamheten med att skräddarsy lösningar för den egna organisationen.

Sedan bildandet av CMD i början av 1980-talet har vi hjälpt kunder, både inom och utom landet, att utveckla sina transportadministrativa rutiner.

Fram till idag har vi placerat ut c:a 70 system hos transportföretag i storleksordningen 1 till 150 användare.

Affärsidé
Att till transportbranschen erbjuda högkvalitativa datorsystem som är baserade på en lång erfarenhet av och en unik kunskap i transportadministration och ekonomi.