FORWARD

Programvara för sjöspedition och containersamlastning

FORWARD innehåller alla de moduler som krävs för att sköta administrationen i ett normalt speditionsföretag. Systemet är utvecklat mellan Conmel Data AB och svenska samt amerikanska speditörer och används över hela världen. FORWARD är installerat hos USA:s näst största NVOCC.

FORWARD-systemet börjar i offertmodulen, det är här som försäljningsavdelningen förser programmet med grunduppgifter samt underhåller all prisinformation. Utskrift av offert kan ske på flera olika sätt, antingen en och en eller flera samtidigt. Varje offert lagras tillsammans med kundidentifikation samt ansvarig säljare, detta möjliggör uppföljning av både kund samt försäljningspersonal och deras aktiviteter. Prisinformation följer programmet från bokning via fraktsättning, debitering fram till statistik.

Bokning kan göras på tre olika sätt – manuellt, genom EDI eller via webben. När en bokning tas emot i FORWARD följer prisinformationen med från offerten. Detta innebär att du alltid får en ifylld debiteringssamt fraktsättningsbild. Bokningsbekräftelse kan skrivas ut, faxas eller skickas genom e-mail till din kund.

Hämtningsbilden klarar att acceptera upp till 100 mottagningar per bokning som ger din kund frihet att leverera last när det passar honom bäst. FORWARD skriver ut, faxar eller e-mailar ett mottagningskvitto för varje mottagning.

En av de mest omfattande lastningssystemen på marknaden används av FORWARD. Fraktsatt last presenteras med destination, avlämning samt CFS. Destinationen kan vara slutlig destination, omlastningshamn, eller en hub. FORWARD kan hantera upp till 12 olika lastningsenheter på samma gång. Både last- och avlämningslista är tillgänglig i FORWARD.

Efter fraktsättning säkerställer vi att alla bokningar är uppdaterade med korrekt vessel, datum samt huvuduppdrag. Från huvuduppdraget produceras sjö B/L.

Nästa steg är att säkerställa att din bokning är komplett så att B/L respektive ankomstavisering kan skapas. FORWARD behandlar vanliga B/L eller fraktsatta B/L. Specifikationer och L/C hanteras också i systemet.

FORWARD hanterar fakturering, kreditnotor samt samlingsfakturor i debiteringsbilden. Flera olika valutor kan hanteras i en faktura/kreditnota.

Efter fraktsättning producerar FORWARD manifest. Totalt kan fem olika typer av manifest tillgodoses av FORWARD. Via EDI kan information från manifest överföras till rederiet. När fraktsatt manifest är avräknat från FORWARD uppdateras debiteringssystemet. Allt som nu återstår är en sista koll av resultatet innan uppdraget avslutas.

Resultat och statistik upprättas samt presenteras på varierande sätt och på alla affärsnivåer.

FORWARD inbyggda kvalitetssystem visar alla gjorda transaktioner, vilket ger dig kontroll samt fingertoppskänsla över dina affärshändelser. Kvalitetssystemet tillhandahåller även kontroll av agents POD-rapporteringsnivå.