FLAX

Specialdesignad programvara för flygagent och flygspeditör

FLAX är vårt datasystem för flygagenter och speditörer. Systemet innehåller alla de moduler som krävs för att sköta den operativa verksamheten i ett normalt flygagentföretag. FLAX är helt och hållet utvecklat i Sverige i samarbete mellan Conmel Data och svenska flygagenter. Styrkan i FLAX är att allt från bokning till utskrift av faktura kan ske i ett enda program.

FLAX-systemet börjar i offertmodulen, det är här som försäljningsavdelningen förser programmet med grunduppgifter samt underhåller all prisinformation. FLAX behandlar prislistor för IATA, samlastning samt olika flygbolag. FLAX innehåller även prisförslag för FOB-kostnaderna. Utskrift av offert kan göras antingen en och en eller flera samtidigt. Varje offert lagras tillsammans med kundidentifikation samt ansvarig säljare. Detta möjliggör uppföljning av både kund samt säljare samt deras aktiviteter. Prisinformationen följer med programmet från bokning genom fraktsättning, fakturering till statistik.

Bokning kan göras på tre olika sätt – manuellt, genom EDI eller via webben. När en bokning är gjord i FLAX tas all prisinformation från prislistan samt offerten. Detta innebär att du alltid får en ifylld debiterings- samt fraktsättningsbild. Nästa steg är att färdigställa bokningen med den information som behövs för att producera AWB. I FLAX kan man även skriva ut lastmanifest samt etiketter.

FLAX hanterar fakturor, kreditnotor och samlingsfaktruror direkt i uppdragsbilden, dessutom kan flera olika valutor i en faktura/kreditnota hanteras i debiteringsbilden.

AWB & manifest kan överföras med EDI till flygbolaget eller exempelvis agenten. Flygrapporten visar hur lasten är skeppad. Flygrapporten visar även MAWB och dess frakt.

Resultat och statistik upprättas samt presenteras på varierande sätt och på alla affärsnivåer

FLAX inbyggda kvalitetssystem visar alla gjorda transaktioner, vilket ger dig kontroll samt fingertoppskänsla över dina affärshändelser. Kvalitetssystemet tillhandahåller även kontroll av agents POD-rapporteringsnivå.