Driftinformation

2019-09-26 – Planerat driftstopp
Underhåll av Windows servrar 17.00, beräknad tid 60 min.