ATEX

Sveriges mest sålda system för linjemäkleri

ATEX innehåller alla de moduler som krävs för att sköta administrationen i ett normalt linjemäkleri, allt från konventionellt gods till containermäkleri. Systemet är helt och hållet utvecklat i Sverige i samarbete mellan Conmel Data AB och svenska linjemäklare och är idag ett av Sveriges mest sålda datasystem för linjemäkleri.

ATEX-systemet börjar i offertmodulen, det är här som försäljningsavdelningen förser programmet med grunduppgifter samt underhåller all prisinformation – intäkter och kostnader. Utskrift av offert kan ske på flera olika sätt, antingen en och en eller flera samtidigt. Varje offert lagras tillsammans med kundidentifikation samt ansvarig säljare, detta möjliggör uppföljning av både kund samt försäljningspersonal och deras aktiviteter. Prisinformation följer programmet från bokning via fraktsättning, debitering fram till statistik.

Bokning kan göras på tre olika sätt – manuellt, genom EDI eller via webben. När en bokning tas emot i ATEX följer prisinformationen med från offerten. Detta innebär att du alltid får en ifylld debiterings- samt fraktsättningsbild. Bokningsbekräftelse kan skrivas ut, faxas eller skickas genom e-mail till din kund.

Både lastningslista samt lossningslista är tillgängliga i ATEX. Lastningslistan kan inkludera sjöfrakten vid behov. Nästa steg är att säkerställa att din bokning är komplett så att B/L respektive ankomstavisering kan skapas. ATEX behandlar vanliga B/L eller fraktsatta B/L. Specifikationer och L/C hanteras också i systemet.

ATEX hanterar fakturering, kreditnotor samt samlingsfakturor i debiteringsbilden. Flera olika valutor kan hanteras i en faktura/kreditnota.

Efter fraktsättning producerar ATEX manifest. Totalt kan fem olika typer av manifest tillgodoses av ATEX. Via EDI kan information från manifest överföras till rederiet. När fraktsatt manifest är avräknat från ATEX uppdateras debiteringssystemet. Allt som nu återstår är en sista koll av resultatet innan uppdraget avslutas.

Resultat och statistik upprättas samt presenteras på varierande sätt och på alla affärsnivåer.

ATEX inbyggda kvalitetssystem visar alla gjorda transaktioner, vilket ger dig kontroll samt fingertoppskänsla över dina affärshändelser. Kvalitetssystemet tillhandahåller även kontroll av agents POD-rapporteringsnivå.