TERM innehåller alla de moduler som normalt krävs för att sköta den operativa verksamheten i en terminal.

Om författaren

cmd administrator